“แสงสว่างแห่งความสุข และความหวังจาก
หัวใจของพวกเราทุกคน..”

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ เป็นโรงพยาบาลขนาด 450 เตียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับผู้ป่วย
ระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อน ภายใต้การดูแลจากโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 7 สิงหาคม โดยเริ่มดำเนินการ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

ผู้ร่วมก่อตั้ง และพันธมิตร

ผู้ร่วมก่อตั้ง และ พันธมิตร

ผู้ร่วมสนับสนุน

ผู้ร่วมสนับสนุน

ที่มาโครงการ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19)ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีครึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบที่ 3 ที่มีการระบาดในวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก อีกทั้งผู้ป่วยอาการหนักมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่​

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัททีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล จำกัด มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิอริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจขึ้น

ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยชุมชน สังคมทั้งในและนอกพื้นที่แล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้การตรวจค้นหาเชิงรุกของโรงพยาบาลเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแยกผู้ป่วยไม่มีอาการ หรืออาการน้อยออกมารักษาที่โรงพยาบาลสนามอีกด้วย

ผู้ร่วมก่อตั้ง

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ร่วมก่อตั้ง อันประกอบด้วย โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัททีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล จำกัด มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิอริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษา

โดยแต่ละภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันทั้งด้านการก่อสร้าง ระบบปรับอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดส่งทีมแพทย์และพยาบาล และสภาพแวดล้อมโดยรวม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

ด้านมูลนิธิที่เข้ามาร่วมเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์, มูลนิธิอริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษา จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนต่อไป

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ
  • 0เต็นท์
  • 450 เตียง
  • 76Oxygen High Flow​

เรามีพยาบาลคอยดูแล 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบ telemedicine tablet “ไข่ต้ม ฮอสพิทอล” (Kaitomm Hospital) พัฒนาโดยบริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการสื่อสารกับผู้ป่วย และใช้ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยา เพื่อช่วยเหลือในงานแพทย์และพยาบาล รวมถึงลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่​ภายในโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

โครงการโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ เป็นโรงพยาบาลขนาด 450 เตียง เกิดจากความร่วมมือของผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์, MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัททีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล จำกัด และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิ อริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อน ภายใต้การดูแลจากโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์​

โครงสร้างของโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจประกอบด้วยเต็นท์ขนาดใหญ่ 6 เต็นท์ โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยหญิง 225 เตียง ผู้ป่วยชาย 225 เตียง รวม 450 เตียง ห้องอาบน้ำแยกชายหญิงจำนวน 44 ห้อง และห้องสุขาแยกชายหญิงจำนวน 44 ห้อง ทั้งนี้บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบระบบโครงการด้วยมาตรฐานระดับสากล​

ในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจครั้งนี้จึงคำนึงถึงสุขลักษณะและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมต่าๆที่จะให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะเป็น

1.ระบบปรับอาการภายใน แบบ All-Fresh air โดยอากาศที่จ่ายให้ผู้ป่วยทุกคนมาจากภายนอกอาคารและผ่านการกรองให้สะอาดและทำให้เย็น​

2.การจ่ายความเย็นแต่ละเตียงโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมความสะอาดและทิศทางการไหลของอากาศ จากปลายเตียงและถูกดูดออกด้วยพัดลมระบายอากาศออกที่หัวเตียง ดังนั้น อากาศที่ผู้ป่วยแต่ละเตียงได้รับจะไม่ใช่อากาศหมุนเวียนมาจากพื้นที่อื่นๆ ภายในอาคาร​

3.ความดันอากาศเป็นลบ เพื่อป้องกันเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปพื้นที่โดยรอบอากาศจะถูกผ่าน HEPA filter ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรอง 99.9% และฆ่าเชื้อด้วย UVGI ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารที่ระดับสูงเหนือลมขึ้นไป ทิศทางการไหลของอากาศและความดันอากาศแต่ละพื้นที่ได้ถูกออกแบบวางผังเพื่อแยกส่วนพื้นที่อากาศสะอาดและอากาศปนเปื้อนออกจากกัน เพื่อให้บุคลากรด่านหน้าภายในโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจมีความปลอดภัยสูงสุด​

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ ตั้งอยู่ที่ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ถนนบางนาตราด กม.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยอยู่ห่างจาก​
โรงพยาบาลหลัก คือโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เพียง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 10 นาที เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย​

เวลาทำการ : ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) เวลา 08.00-18.00 น.

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ ที่ตั้ง: ซอยวัดคลองปลัดเปรียง ถนนบางนา-ตราด

ดูเส้นทาง